Hanna Zetterlund

 

 

 

AKTUELLT
 
2016-Juli Sommarutställning IOGT-NTO Bergvik
2016 Försäljning i "Det Lilla Gröna Huset" Bollnäs
2016 Försäljning i butiken "Krukmakeri och Hantverk" Söderhamn
2016 Sommarförsäljning i butiken "Albert" Skärså Söderhamn.
2016 Samarbete med "Gallerix"
2016 Samarbete med "Hjärt- och Lungfonden.
2016 Samarbete med Iogt- Nto
2016 Sapande verksamhet Bollnäs Kulturskola.
Påbörjar samarbete med Gallerix Gävle Jan-13 Pågår. 
Samarbete med Hjärt -och Lungfonden under hela 2012-2016 med Hjärteugglor
 
Genomförda Utställningar/aktiviteter

*Försäljning i butiken "Det lilla gröna huset" Bollnäs 2015

*Försäljning av Studentugglor i samtliga Gallerixbutiker i Sverige vår-sommar 2015.

*Sommarförsäljning 2015 i Butik Albert i Skärså.

*September 2014 Boksläpp med boken "RÄKNA 1-10" En bok för de allra minsta.

*December -14 Månadens utställare Kulturhuset Bollnäs "Bland tusch och återbruk"


*2014 Konstprojekt tillsammans med två andra konstärer, Bergviks Museum

 

                                                           * 2014 Samarbetar med RETOY 

                                                            *Höstbasar Mohed Aug-13

*Sommar 2014 Försäljning av utvalda produkter på Albert (Albertina fiskerestaurang)

*Vårbasar Altorp Norrala 2014

*Bergviks Museum Decembermarknad-13

*Bergviks Marknad Juli-2013

                         *Försäljning av produkter i butik Albert Skärså fiskeläger sommaren 2013

                * Utställning av akryltavlor och grafiska tavlor på Bergviks industrimuseum hösten 2012

* Repotage om Hjärteugglorna i Söderhamns Kuriren dec 2012
              * Repotage i Söderhamns Magasinet Ambassadören.
*Medverkar i P4 Morgon Gävleborg.
 *Medverkar i Projektet BLINKA under hela 2012. 
 *Skapande med arbetslösa kvinnor från olika delar av världen.
 *Sommaren 2012 Jun-Aug försäljning av mina produkter på Vidablick Rättvik
 *Sommaren 2012 Försäljning av mina produkter på "Albert" Albertina Fiskerestaurang
 *Grafiska Familjetavlorna visas i Livsstilsmagasinet Swedish Bullentin i vinternumret 
 (det enda engelska livsstilsmagasinet i Sverige)
 *Inspiration i Återbrukskonst på skolor runt om i olika kommuner
* Gemensam utställning Tillsammans med Hälsike Händer
"Volanger" Kvarnen söderhamn 1-3okt-10
* PRV Söderhamn "Betong och Återbrukskonst"  aug-10
 
* Drömverkstan Söderhamn "Återbruk & Betong" 6 dec-09 tom 7 jan 2010
* Kvarnen Söderhamn Gemensam Utställning 
med  HälsingeHänder tema "Händer" Okt-09
 * Kvarnen Söderhamn 1-3okt-10 Gemensam Utställning med HälsikeHänder tema "volanger"

* Konsthantverk under Knivutställningen Verkstäderna Söderhamn okt -2010

*Återbrukskonst i Bollnäs kommuns skolor kulturskolan Ht-09, Vt-10 och Ht-10

* Inspiratör återbrukskonst  Uppsala Valsätra skola åk 7 Nov-10

*Mars -11 Inspiration i Återbrukskonst/skapa med skräp Bollnäs Bibliotek.

* April 2011 Inspiration i Återbrukskonst/skapa med skräp Röda Korset Bollnäs. 

*April 2011 Återbrukskonst Ljusne Särskola

* Maj 2011 Skapa med skräp Uppsala Kommun

* Bergviks marknad juli 2011

* Projekt Skapande Skola Söderhamns kommun Hösten 2010- våren 2011

* Jun-aug-11 Rättvik/försäljning

* Fom 1 okt-11 försäljning av produkter på Krukmakeri och Hantverk i Söderhamn
* Fom Aug-2011 tom Feb-2012 Försälning av Hjärtetavlor och halsband i 
*Julmarknad Bergviks museum 4 dec 18-18
*Repotage om mina UGGLOR i kommunens Dagstidning.